Ettervern

Å støtte og styrke ungdom i overgangen fra barn til voksen er et viktig hjelpetiltak for ungdom som mottar tjenester fra barneverntjenesten. Lykta sine konsulenter kan bistå med tilrettelegging, støtte og oppfølging av ungdom, familie og nettverket i denne overgangen. Lykta sine konsulenter har mange år med erfaring fra slikt arbeid, både for ungdom som flytter fra sine familier, fra fosterhjem og fra institusjoner.

Eksempel her kan være:

  • Miljøterapeutisk oppfølging ift bolig, skole, arbeid og fritid
  • Hjelp til å skaffe bolig
  • Selvstendighetstrening
  • Bo-trening
  • Samarbeid med andre instanser

Støtte ift samarbeid og kontakt med familie og nettverk