Skip to main content

Saksbehandling

Lykta sine konsulenter har mange år med erfaring innenfor kommunal saksbehandling og kan bistå med saksbehandling innenfor de oppgaver som er hjemlet i Lov om Barneverntjenester. Oppgavene vil bli utført innenfor de rammene som myndighetene har gitt de private aktørene og som ikke faller innenfor utøvelsen av offentlig myndighet.

Eksempler her er:

  • Følge opp saksbehandling ift undersøkelse, tiltak og plassering
  • Utarbeide handlingsplaner basert på tiltaksplaner
  • Delta på samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter
  • Skrive og ferdigstille rapporter/ og eller saksframlegg
  • Gjennomføre saksbehandlingsoppgaver knyttet til fylkesnemndsaker
  • Følge opp klager

Lykta sine konsulenter er fleksible, arbeider effektivt og kan stille på kort varsel.

Konsulentene i Lykta er til enhver tid faglig oppdaterte og benytter i råd-, veilednings- og oppfølgingsarbeidet metoder som for eksempel Cirkel of Security (COS), Foreldre ferdighetstrening (FFT), Traumebasert omsorg (TBO), Motiverende Intervju (MI), Aggression Replacement Training (ART), Kognitiv miljøterapi (KAT) og elementer av De utrolige årene (DUÅ).

I kartlegging og barnevernfaglig utredning benyttes bla anamnese intervju, Kvello, ASEBA, ASQ, EMBU og Audit/Dudit.

Konsulentene behersker bruk av Visma/Familia, men vil selvfølgelig kunne tilegne seg andre fagsystemer om det er påkrevd.