Skip to main content

Ettervern

I de senere år er det blitt større fokus på ettervern da erfaringene er at overgangen til voksenlivet kan være utfordrende. De fleste ungdom som er i overgangen fra ungdom til voksne har behov for støtte og oppfølging samtidig som de ønsker frihet og selvstendighet. Dette har barnevernloven tatt opp i seg og åpner opp for muligheter for oppfølging frem til ungdommen er 25 år, jmf. Lov om barneverntjenester §1-3. 

Ettervern er en mulighet for alle unge som har hatt tiltak i barnevernet uavhengig av tidligere tiltak. Formålet med tiltak etter fylte 18 år er å bidra til at ungdommene opplever overgangen til en selvstendig voksentilværelse som trygg og forutsigbar. Overgangen til en selvstendig voksentilværelse er en prosess der ungdommen skal gjøres godt forberedt på en av de største forandringene i livet.

Lykta er lokalisert i Bodø og Kabelvåg, der vi tilbyr miljøterapi og ettervern til ungdom. Men vi kan også være behjelpelige med å etablere ettervern og miljøterapeutiske tilbud også andre steder.

Lykta tilbyr:

  • Miljøterapeutisk oppfølging i forhold til skole, bolig, arbeid og fritid
  • Støtte i forhold til samarbeid og kontakt med egen familie og nettverk
  • Hjelp og bistand til å skaffe bolig
  • Selvstendighetstrening
  • Bo-trening
  • Samarbeid med andre instanser

Våre miljøterapeuter bistår ungdom i sin egen utvikling gjennom praktisk oppfølging og systematisk veiledning på forskjellige tema som ungdom har behov for hjelp til å mestre. For oss er det viktig med en helhetlig tilnærming overfor ungdommen. Vi tilbyr individuelle og skreddersydde løsninger for ungdom.

Vi har lang erfaring med å gi ungdom praktiske råd i hverdagen, hjelp med økonomistyring og hjelp til å finne og stå i et dagtilbud. Vi veileder også på praktiske områder som kosthold, hvordan du ivaretar egen helse, hygiene og utvikling av sosial kompetanse. Å mestre det å bo alene er viktig for å kunne møte fremtidens muligheter og utfordringer.

Arbeidet baserer seg på individuell tilrettelegging tilpasset ungdommens ønsker, behov og forutsetninger, i samarbeid med barneverntjenesten og eventuelle foresatte. Hvis det er ønskelig, kan Lykta også påta seg en koordinerende rolle i saken.