Råd og veiledning er et av de mest brukte hjelpetiltakene i barnevernet.

Lykta sine konsulenter har videreutdanning i veiledning og mange år med erfaring innenfor arbeidet med råd og veiledning. Tiltak med råd og- veiledning kan rettes mot foreldre/foresatte, familien som helhet og enkeltpersoner. Konsulentene har også bred erfaring med veiledning av fosterforeldre og familiemedlemmer i fosterhjemmet.

Veiledningen kan rettes mot konkrete forbedringsområder eller være mer refleksjonsrettet, alt etter hva barneverntjenesten vurderer vil være mest hensiktsmessig for den enkelte familie/fosterhjem.

Konsulentene i Lykta er til enhver tid faglig oppdaterte og benytter i råd-, veilednings- og oppfølgingsarbeidet metoder som for eksempel Cirkel of Security (COS), Foreldre ferdighetstrening (FFT), Traumebasert omsorg (TBO), Motiverende Intervju (MI), Aggression Replacement Training (ART), Kognitiv miljøterapi (KAT) og elementer av De utrolige årene (DUÅ).